ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ    ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
αρχική σελίδα
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΝΕΑ   /   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) και καυσίμων θέρμανσης (πετρέλαιο θέρμανσης), για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων της Δ/νσης Αστυνομίας.
13/10/2020
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

00. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2021_signed

01. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

02. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.1.- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

03. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.2.- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ε΄, ΣΤ΄ & Ζ΄ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

04. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.3.- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η΄ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

05. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.1.-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α΄, Β΄, Γ΄, Ε΄ & ΣΤ΄  (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

06. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.2.-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Δ΄ & Ζ΄  (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

07. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.3. - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η΄  (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

08. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)

09. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.1. - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α΄, Β΄& Γ΄

10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.2. - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ΄

11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.3. - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ε΄ & ΣΤ΄

12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.4. - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ζ΄

13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.5. - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η΄

 

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
00_F18650.SYNOPTIKOSDIAGONISMOSKAFSIMON2021_signed.pdf
01_F18689.ENDEIXEISFAKELONPROSFORAS.doc
02_F18718.PARARTIMAD.1.-YPODEIGMAFPEFTHYNISDILOSISTMIMATONA΄V΄G΄D΄(TECHNIKIPROSFORA).doc
03_F18732.PARARTIMAD.2.-YPODEIGMAFPEFTHYNISDILOSISTMIMATONE΄ST΄Z΄(TECHNIKIPROSFORA).doc
04_F18748.PARARTIMAD.3.-YPODEIGMAFPEFTHYNISDILOSISTMIMATOSI΄(TECHNIKIPROSFORA).doc
05_F18862.PARARTIMAE.1.-YPODEIGMAKATASTASISPRATIRIONYGRONKAFSIMONA΄V΄G΄E΄ST΄(TECHNIKIPROSFORA).doc
06_F18895.PARARTIMAE.2.-YPODEIGMAKATASTASISPRATIRIONYGRONKAFSIMONTMIMATOND΄Z΄(TECHNIKIPROSFORA).doc
07_F18911.PARARTIMAE.3.-YPODEIGMAKATASTASISPRATIRIONYGRONKAFSIMONTMIMATOSI΄(TECHNIKIPROSFORA).doc
08_F18927.PARARTIMAZ-TYPOPOIIMENOENTYPOUPEFTHYNISDILOSIS(T.E.Y.D.).doc
09_F18947.PARARTIMAST.1.-YPODEIGMAOIKONOMIKISPROSFORASAMOLYVDISVENZINISTMIMATONA΄V΄G΄.doc
10_F18960.PARARTIMAST.2.-YPODEIGMAOIKONOMIKISPROSFORASAMOLYVDISVENZINISTMIMATOSD΄.doc
11_F18976.PARARTIMAST.3.-YPODEIGMAOIKONOMIKISPROSFORASPETRELAIOKINISISTMIMATONE΄ST΄.doc
12_F18996.PARARTIMAST.4.-YPODEIGMAOIKONOMIKISPROSFORASPETRELAIOKINISISTMIMATOSZ΄.doc
13_F19012.PARARTIMAST.5.-YPODEIGMAOIKONOMIKISPROSFORASPETRELAIOTHERMANSISTMIMATOSI΄.doc