Πρόσκληση για την δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων

Απευθύνεται σε δύο ομάδες επιχειρήσεων: 1) Επιχειρήσεις με απασχολούμενους από 100 έως 250, και 2) Επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 απασχολουμένους υπαλλήλους συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών κέντρων, για την δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός των εγκαταστάσεων τους

Η δράση αφορά στην οικονομική υποστήριξη επιχειρήσεων με 100 έως 250 εργαζόμενους (κατηγορία 1) και επιχειρήσεων με περισσότερους από 250 εργαζόμενους (κατηγορία 2) συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών κέντρων, για την δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών (από 6 μηνών έως 2,5 ετών) εντός των εγκαταστάσεων τους, αναφορικά με την διαμόρφωση των χώρων και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς επίσης και την επιδότηση του μισθολογικού κόστους έως δύο (2) βρεφονηπιοκόμων για τα δύο (2) πρώτα έτη λειτουργίας των χώρων.

Για τις επιχειρήσεις κατηγορίας 1 η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη ανέρχεται στα 106.400 ευρώ, ενώ για τις επιχειρήσεις κατηγορίας 2 η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη ανέρχεται αντίστοιχα στις 148.900 ευρώ.

Ο στόχος του έργου είναι να διευρύνει το φάσμα των χώρων φύλαξης βρεφών ως ολοκληρωμένη υπηρεσία εντός του χώρου εργασίας, παρέχοντας άμεση υποστήριξη στους εργαζόμενους γονείς και την κοινωνία. Οι χώροι φύλαξης βρεφών εντός των επιχειρήσεων ενισχύουν ενεργά τη συμμετοχή των εργαζόμενων γονέων και κυρίως των μητέρων, ενδυναμώνουν την ισότητα των φύλων στο χώρο εργασίας και στην οικογένεια, και συμβάλουν στην ευημερία των εργαζόμενων γονέων και των παιδιών τους.

Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες για τη  Πρόσκληση για την δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων

 

Προηγούμενο Προκηρύξεις – προσκλήσεις υποβολής επενδυτικών προτάσεων

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ