Πρόσκληση συμμετοχής σε επιχειρηματικές ανταλλαγές έργου COLUMBUS 10, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Erasmus for Young Entrepreneurs”

Μέσω του COLUMBUS 10 μπορούν να επωφεληθούν νέοι/δυνητικοί ή πεπειραμένοι επιχειρηματίες προκειμένου να συμμετάσχουν σε διακρατικές επιχειρηματικές ανταλλαγές.

Με τη συμμετοχή του ΕΒΕΘ στο έργο COLUMBUS 10, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus for Young Entrepreneurs.

Πιο συγκεκριμένα:
• Νέοι ή δυνητικοί επιχειρηματίες, που διαθέτουν έως 3 χρόνια επιχειρηματική εμπειρία, μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση για την κάλυψη μέρους των δαπανών τους, προκειμένου να φιλοξενηθούν σε κάποια επιχείρηση άλλης ευρωπαϊκής χώρας και να αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες.
• Πεπειραμένοι επιχειρηματίες (επιχειρηματίες υποδοχής), που διαθέτουν τουλάχιστον 3 χρόνια επιχειρηματική εμπειρία επωφελούνται από την φρέσκια ματιά και τις εξειδικευμένες δεξιότητες ενός νέου επιχειρηματία χωρίς να επωμίζονται κάποιο κόστος.

Οι δύο παραπάνω κατηγορίες ωφελουμένων αποκτούν επιπλέον μια πολύτιμη διακρατική δικτύωση. Απώτερος σκοπός του Προγράμματος Erasmus for Young Entrepreneurs είναι να διευρυνθεί η συνεργασία ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Τυχόν ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες για το Erasmus for Young Entrepreneurs μπορούν να απευθύνονται στον υπογράφοντα, σημείο επαφής του ΕΒΕΘ για το Πρόγραμμα, Γιώργο Εμμανουηλίδη, τηλ. 2310 370181, e-mail emmanouilidis@ebeth.gr.

Πρόσκληση συμμετοχής

Columbus 10

Flyer

Προηγούμενο Σεμινάριο Πιστοποίησης Συλλέκτη Αυτοφυών Μανιταριών

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ