Άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας από τον εργοδότη στην επιχείρησή του – ∆ιαδικασία αναγγελίας στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ

Κατεβάστε το με αρ.πρωτ: 11453/1284/16-04-2013 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας με θέμα την άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας από τον εργοδότη στην επιχείρησή του – ∆ιαδικασία αναγγελίας στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο Μεσίτες ακινήτων

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ