Άσκηση των υγειονομικών ελέγχων και δικαιολογητικά που πρέπει να τηρούνται στο φάκελο του καταστήματος

Η Άσκηση των υγειονομικών ελέγχων (Κατεβάστε το έγγραφο με αρ.πρωτ. 123)

Δικαιολογητικά που πρέπει να τηρούνται στο φάκελο του καταστήματος(Κατεβάστε το έγγραφο με αρ.πρωτ. 124)

 

 

 

 

 

Προηγούμενο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ