Έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής από το Επιμελητήριο Σάμου – Οδηγίες χρήσης

Η ψηφιακή υπογραφή που παρέχεται από το Επιμελητήριο Σάμου είναι Remote Signing (απομακρυσμένης διαχείρισης – άυλη) και η απόκτησή της γίνεται πανεύκολα με αίτηση μέσω του κεντρικού ιστοτόπου του Γ.Ε.ΜΗ.

Πως παράγεται

• Η χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής περιλαμβάνει δύο διαδικασίες: α) τη δημιουργία της υπογραφής και β) την επαλήθευσή της.
• Κατά τη δημιουργία μιας ψηφιακής υπογραφής παράγεται μία μικρή μαθηματική «σύνοψη» – message digest με τη χρήση μονόδρομων αλγορίθμων κατακερματισμού δεδομένων (one-way hashing algorithms).

Προϋποθέσεις Έκδοσης Ψηφιακής Υπογραφής

Η επιχείρηση δικαιούται τη δημιουργία αίτησης έκδοσης προηγμένης ψηφιακής υπογραφής υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Να είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ.
• Να είναι κεφαλαιουχική, δηλαδή η νομική της μορφή να είναι Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.), Εταιρία Περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ).

Διάθεση Ψηφιακής Υπογραφής Εγγράφου

Αναλυτικά, η διαδικασία δημιουργίας αίτησης συνίσταται στα παρακάτω βήματα:
1. Είσοδος της επιχείρησης στο σύστημα services.businessportal.gr με τους κωδικούς Γ.Ε.ΜΗ. που διαθέτει.
2. Επιλογή από το μενού για «Διάθεση ψηφιακής υπογραφής».
3. Υποβολή Αίτησης
4. Ταυτοποίηση Χρήστη (απομακρυσμένα ή με επιτόπου επίσκεψη στο Επιμελητήριο κατόπιν επιβεβαίωσης του ψηφιακού ραντεβού από την πλατφόρμα)
5. Ολοκλήρωση αίτησης – Έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής

Σύνδεση στο ΓΕΜΗ και βασικές ενέργειες

Η επιχείρηση μπορεί να προβεί στις εξής ενέργειες :
• Επιλογή Φυσικών Προσώπων για Διάθεση Ψηφιακής Υπογραφής
• Αίτημα Προσθήκης Νόμιμου Εκπροσώπου
• Ιστορικό Επιλογής Φυσικών Προσώπων
• Ιστορικό Αιτημάτων Προσθήκης Εκπροσώπων
• Να δει τις Οδηγίες Χρήσης

 

Διαβάστε αναλυτικά τις Οδηγίες  χρήσης.

Προηγούμενο Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για τον Β΄ κύκλο του προγράμματος επιχειρηματικότητας νέων, με επιχορήγηση 14.800 €

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ