Έναρξη εφαρμογής του Νόμου «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» (ν.4738/2020)

Η έναρξη εφαρμογής του Νόμου «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» (ν.4738/2020) παρατάθηκε ως εξής:

 

Α. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΈΩΣ 350.000 ΕΥΡΩ: 

Παρατείνεται για 5 μήνες η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας, με έναρξη ισχύος την 1η Ιουνίου 2021.

 

Β. ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 350.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 700.000 ΕΥΡΩ: 

 

Παρατείνεται για 2 μήνες η διαδικασία εξυγίανσης και παροχής δεύτερης ευκαιρίας, με έναρξη ισχύος την 1η Μαρτίου 2021.

 

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ 256/Ά/23-12-2020 (ν.4764/2020).

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ