Έρευνα για τα Γαλάζια Επαγγέλματα από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, και μετά από πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, και μετά από πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, υλοποιεί έρευνα για τα Γαλάζια Επαγγέλματα και τις ανάγκες κατάρτισης σ’ αυτά.

Στο πλαίσιο αυτό, απολύτως αναγκαία είναι η άποψη των επιχειρήσεων και των εργοδοτών. Για το λόγο αυτό, σας αποστέλλουμε το σύνδεσμο του ερωτηματολογίου.

https://www.surveymonkey.com/r/Z8YQWWH

Η συμβολή σας στην έρευνα θα συμβάλλει στην ανάδειξη των αναγκών της γαλάζιας οικονομίας σε καταρτισμένα στελέχη, με στόχο τη βελτίωση της απασχόλησης, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των κλάδων της.

Προηγούμενο Επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Σάμου προς τον Υπουργό Προστασίας του πολίτη κύριο Παναγιώτη Θεοδωρικάκο

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ