Έρευνα του Πανεπιστημίου Πειραιώς για τη νησιωτικότητα στα πλαίσια της εκπόνησης μελέτης και την κατάρτισης του αναπτυξιακού προγραμματισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς διεξάγει έρευνα για τη νησιωτικότητα στα πλαίσια της εκπόνησης μελέτης και την κατάρτισης του αναπτυξιακού προγραμματισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με έμφαση στην Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική και το Νησιωτικό χώρο, στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. 

Ειδικότερα, επιδιώκεται να αναδειχθεί η νησιωτικότητα ως συστατικό στοιχείο της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας και να προταθεί ένα σύνολο εστιασμένων παρεμβάσεων, σε συνεργασία με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, για την βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος, των υποδομών και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στο θαλάσσιο χώρο, με έμφαση στα νησιά. 

Δείτε εδώ το ερωτηματολόγιο https://www.surveymonkey.com/r/ynanp , η απάντηση του οποίου θα συμβάλλει καθοριστικά στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και στην διαμόρφωση στοχευμένων προτάσεων και λύσεων. 

 

Τονίζεται ότι το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και η πλήρης συμπλήρωσή θα αποτελέσει σημαντική πηγή καταγραφής. 

 

 

Προηγούμενο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ