Αλλαγή στη διαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας

Στα πλαίσια ανάληψης δράσεων απλούστευσης και ψηφιοποίησης διαδικασιών, από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης έγινε γνωστή η ομογενοποίηση και προτυποποίηση του συνόλου των πιστοποιητικών που εκδίδονται και αφορούν στην δικαστική φερεγγυότητα ενός Νομικού ή Φυσικού Προσώπου.

Πλέον τα πιστοποιητικά που αναγράφονται στο Παράρτημα Ι δεν θα εκδίδονται από το Πρωτοδικείο και θα αντικατασταθούν από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

Η χορήγηση του εν λόγω πιστοποιητικού θα γίνεται με την κατάθεση στο Πρωτοδικείο της αίτησης και των δικαιολογητικών που αναγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί είτε με φυσική παρουσία στην Γραμματεία του Δικαστηρίου, είτε με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση pistop@protodikeio-samou.gov.gr .

 

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΒΝΣ ΣΑΜΟΥ”

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ