Ανάκληση Πρόσκλησης

Εκδόθηκε η απόφαση ανάκλησης της Πρόσκλησης με α.π. οικ.2773/17.10.2019  του ΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020 με τίτλο «Βελτίωση δεξιοτήτων και επαγγελματικών γνώσεων εργαζομένων σε θέματα καινοτομίας κτλ για την αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων»  με κωδικό Πρόσκλησης ΒΑ_ΕΚΤ_9vi_34, προκειμένου να εναρμονισθεί με την με α.π. οικ. 3622/31.12.2019 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης ως προς τους Δυνητικούς Δικαιούχους αυτής και θα επαναεκδοθεί.

 

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Διεθνής έκθεση προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας -BIOFACH 2020 στη Νυρεμβέργη, από 12 έως 15 Φεβρουαρίου 2020

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ