Ανακοίνωση Επιμελητηρίου Σάμου αναφορικά με την αποστολή ενημερωτικών εντύπων για τις οφειλόμενες συνδρομές των μελών του.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Επιμελητήριο Σάμου αποφάσισε την αποστολή ενημερωτικών εντύπων για τις οφειλόμενες συνδρομές των μελών του καθώς και ενημερωτικά έντυπα για τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων επιχειρήσεων.

Καλούνται οι επιχειρήσεις που τυχόν έχουν ανάλογες οφειλές να φροντίσουν άμεσα για την τακτοποίηση και πληρωμή τους προκειμένου να αποφευχθεί για λογαριασμό τους η διαδικασία της «βεβαιώσεως & είσπραξης μέσω ΚΕΔΕ»

Επίσης τα μέλη μας εκείνα (φυσικά/νομικά πρόσωπα) που έχουν διακόψει τις εργασίες τους χωρίς όμως να έχουν ενημερώσει ως όφειλαν τα Μητρώα του Επιμελητηρίου μας θα πρέπει άμεσα να προσκομίσουν στην Υπηρεσία μας την σχετική «Βεβαίωση Διακοπής Εργασιών» που υπέβαλαν στην Δ.Ο.Υ. προκειμένου να ενημερωθεί ο «Φάκελός» τους και να επανακαθοριστούν οι σχετικές οφειλές τους

 

Σάμος, 10/9/2021

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο Προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 30-49 ΕΤΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΑΔΩΝ ΑΙΧΜΗΣ».

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ