ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Αγαπητά Μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των έκτακτων μέτρων και ρυθμίσεων στο πλαίσιο ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κατόπιν ραντεβού ή ηλεκτρονικά αποστέλλοντας e-mail στις παρακάτω διευθύνσεις με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο αίτημά σας, ανάλογα τον τομέα που απευθύνεστε.

 

Ενημερώνεται επίσης ότι, το κτίριο του Επιμελητηρίου μετά το σεισμό της 30/10/2020 ελέγχθηκε από το συνεργείο του ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς και η στέγη από ειδικό τεχνίτη κεραμοσκεπών και κρίθηκε κατάλληλο για κατοικία.   

 Για επείγουσες περιπτώσεις που απαιτείται φυσική παρουσία, η εξυπηρέτηση θα γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού, από τις 08:00 έως και τις 14:00, τηλ. 2273087970.

 

Μητρώο, Γ.Ε.ΜΗ., πληρωμές (συνδρομές,  τέλη Γ.Ε.ΜΗ.)

gporioti@samcci.ondsl.gr 

lpapadimitriou@samcci.ondsl.gr 

 

Χρηματοδοτικά προγράμματα, εκθέσεις, σεμινάρια

dkalogirou@samcci.ondsl.gr 

 

Λογιστήριο 

sarantou@samcci.ondsl.gr 

 

Για αιτήματα γενικής φύσεως στο κεντρικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Επιμελητηρίου

samcci@otenet.gr  

 

 

 

 

 

Προηγούμενο Σήμανση στη Μεγάλη Βρετανία και την Βόρειο Ιρλανδία των τροφίμων προέλευσης ΕΕ μετά την 1/1/2021, εκτός βιολογικών και προϊόντων Γ.Ε.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ