Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, τη προμήθεια Ελαιόλαδου & Ηλιέλαιου προς κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ).

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, τη προμήθεια Ελαιόλαδου & Ηλιέλαιου προς κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ).

α. Έναρξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 12 Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00.

β. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 26 Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

γ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 29 Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00.

Προηγούμενο Ανακοίνωση

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ