Αντικατάσταση της υπ΄αριθμ. 10586/15.06.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Τουρισμού και Υγείας με τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις εκπαίδευσης ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής, διαδικασία εξέτασης υποψηφίων ναυαγοσωστών κολυμβητικής δεξαμενής, συγκρότηση επιτροπής εξετάσεων, υποχρεώσεις φορέων διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων» (Β’ 2654).

Αντικατάσταση της υπ΄αριθμ. 10586/15.06.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Τουρισμού και Υγείας με τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις εκπαίδευσης ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής, διαδικασία εξέτασης υποψηφίων ναυαγοσωστών κολυμβητικής δεξαμενής, συγκρότηση επιτροπής εξετάσεων, υποχρεώσεις φορέων διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων» (Β’ 2654).

 

Διαβάστε το ΦΕΚ 2621/30-05-2022.

 

 

 

 

 

Προηγούμενο Africa CEO Forum (Αμπιτζάν, 13-14.6.2022) και Επιχειρηματικό Συνέδριο Δυτικής Αφρικής-ΕΕ (Αμπιτζάν, 16-17.6.2022).

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ