Αποφάσεις ανάκλησης ένταξης (25-28.11.2022) στη Δράση “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ” του ΕΠΑνΕΚ

Αποφάσεις ανάκλησης ένταξης (25-28.11.2022) στη Δράση “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ” του ΕΠΑνΕΚ.

 

 

Προηγούμενο ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΜΕΣΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ