Βαρόμετρο Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας

Το Βαρόμετρο Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας αποτελεί συστημική δράση που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με τα νησιωτικά επιμελητήρια και τον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.).
Η νησιωτική επιχειρηματικότητα και ο νησιώτης επιχειρηματίας έχουν αναγνωριστεί για πρώτη φορά μέσα από το θεσμικό πλαίσιο που εισήγαγε ο Κώδικας Νησιωτικής Πολιτικής με το Ν. 4832/2021. Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κινητοποιείται προκειμένου να σχεδιάσει από κοινού με τα επιμελητήρια και τα συναρμόδια Υπουργεία κατάλληλα προγράμματα στήριξης της νησιωτικής επιχειρηματικότητας.
Το Βαρόμετρο Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας αποτελεί συστημική δράση που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με τα νησιωτικά επιμελητήρια και τον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.).
Η έρευνα υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στόχος είναι να αποτελέσει μόνιμο εργαλείο καταγραφής, συστηματικής μελέτης και παρακολούθησης δεικτών νησιωτικής ανταγωνιστικότητας με έμφαση στα χαρακτηριστικά της νησιωτικής επιχειρηματικότητας, του κόστους του νησιωτικού επιχειρείν και άλλων κρίσιμων ζητημάτων που αποτελούν πεδία ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στον ελληνικό νησιωτικό χώρο.
Η έρευνα θα διεξάγεται με περιοδικότητα προκειμένου να αποτελέσει εργαλείο ανατροφοδότησης συμπερασμάτων και προτάσεων που θα συγκρίνονται και θα συσχετίζονται με την αντίστοιχη πανευρωπαϊκή έρευνα (Ευρωβαρόμετρο).
Καλείστε να συμμετέχετε στην παρούσα έρευνα η οποία είναι η εναρκτήρια και θα αποτελέσει τη βάση σύγκρισης για επόμενες έρευνες μελλοντικά. Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική. Ωστόσο, η πλήρης και η ειλικρινής συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αναμένεται να οδηγήσει στην εξαγωγή ολοκληρωμένων και έγκυρων συμπερασμάτων. Τα στοιχεία του ερωτηματολογίου θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για στατιστικούς λόγους, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων, όπως αυτές ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).
Η κατάρτιση του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. με την επιστημονική υποστήριξη ακαδημαϊκών από τα Πανεπιστήμια Πειραιώς, Θεσσαλίας, Παντείου και Αιγαίου και ερευνητών από το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών και το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

https://www.surveymonkey.com/r/islandentre

 

Προηγούμενο Ενημέρωση για την συμμετοχή της Π.Β.Α. στη διεθνή έκθεση τουρισμού ΙΤΤF 2023 στη Βαρσοβία (16-18 Μαρτίου)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ