Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης – Πρώτο Ένσημο – Τροποποίηση χρονικού διαστήματος υποβολής εντύπου Ε11

Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, που αφορά στη γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης η οποία α) εισάγει τα έντυπα για την ένταξη στο Πρόγραμμα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ και την παράλληλη ένταξη στο Ανοιχτό Πρόγραμμα Νέων Επιδοτούμενων θέσεων Εργασίας του άρθρου 28 ν.4726.2020, β. τροποποιεί το χρονικό διάστημα υποβολής του εντύπου Ε11 εφεξής και ρυθμίζει μεταβατικά θέματα της υποβολής του εντύπου Ε11 για την μεταφερόμενη ετήσια κανονική άδεια του 2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν 4808.2021.

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο.

 

 

Προηγούμενο Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της Νήσου Λέσβου.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ