Δήλωση εργατικού δυναμικού από Τρίτες Χώρες

Παρακαλούνται τα μέλη του Επιμελητηρίου Σάμου να μας γνωρίσουν μέχρι 07-09-2020, ημέρα Δευτέρα, στο e-mail Επιμελητηρίου samcci@otenet.gr  τα αιτήματά τους σε εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες κατά τα επόμενα δυο έτη (2021 και 2022). 

Τα αιτήματα πρέπει να αφορούν μόνο στις ειδικότητες απασχόλησης κάθε επιχείρησης και να αναφέρουν εάν πρόκειται για εξαρτημένη εργασία (αρ. 12 ν. 4251/2014), εποχική απασχόληση (αρ. 13 ν. 4251/2014), απασχόληση αλιεργάτη (αρ. 14. ν. 4251/2014) ή απασχόληση υψηλής ειδίκευσης (αρ. 109-127 ν. 4251/2014), καθώς και την πιθανή χώρα προέλευσης των εργαζομένων, προκειμένου να ενημερώσουμε τη Δ/νση Ανάπτυξης – Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης της Π. Ε. Σάμου

 

 

 

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – O Πρόεδρος κ. Γεώργιος Κυριαζής και το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου σας προσκαλούν σε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα: «Νέο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ. Ποιοί οι δικαιούχοι – πώς μπορούν να αιτηθούν κρατική επιδότηση διάρκειας 9 μηνών» Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 16.00

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ