ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Το «Σύμφωνο της Μυτιλήνης» – Ένα βήμα για μια ουσιαστική νησιωτική διακυβέρνηση

Στο εμβληματικό κτήριο που στεγάζεται η έδρα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στη Μυτιλήνη, διεξήχθη το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022 για πρώτη φορά σύσκεψη των Προέδρων των Νησιωτικών Επιμελητηρίων-Μελών του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. και εκπροσώπων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Φορέων, με τον Γ.Γ. Μανώλη Κουτουλάκη, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «Σύμφωνο της Μυτιλήνης».

Περιγράφοντας με σαφήνεια τους στόχους της συνεδρίασης ο Γ.Γ.Α.Ν.Π., κ. Κουτουλάκης δήλωσε πως το «Σύμφωνο της Μυτιλήνης» αποτελεί το πολιτικό βήμα που πρέπει να κάνουμε ώστε να ολοκληρωθεί η χάραξη του Οδικού Χάρτη για τη διαμόρφωση εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών, για την ανάδειξη και υποστήριξη της νησιωτικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Στα πλαίσια της Σουηδικής και Ισπανικής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το 2023, είναι η ευκαιρία που δίνεται στις αρμόδιες Αρχές και Φορείς, να διατυπωθεί το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για υιοθέτηση μιας κοινής Νησιωτικής Πολιτικής με ξεκάθαρες πρωτοβουλίες και αναγνώρισης της ιδιαιτερότητας της νησιωτικής επιχειρηματικότητας.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου

Προηγούμενο Νέα τηλέφωνα του Επιμελητηρίου Σάμου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ