Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων

Το Επιμελητήριο σας ενημερώνει για την δυνατότητα που έχετε να υποβάλετε αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την Δημιουργία Χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογήν της υπό στοιχεία 9271/27-01- 2013 (ΦΕΚ Β’ 524/03-02-2023) Κοινής Υπουργικής Απόφασης/ ΚΥΑ στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, https://greece20.gov.gr.
Η Δράση αφορά την οικονομική υποστήριξη σε δύο ομάδες επιχειρήσεων, αφενός επιχειρήσεις με απασχολούμενους από 100 έως 250 υπαλλήλους (1η κατηγορία),αφετέρου επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 απασχολουμένους υπαλλήλους (2η κατηγορία), συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών κέντρων, για την δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός των εγκαταστάσεών τους. Η ενίσχυση αφορά στην διαμόρφωση των χώρων και στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς επίσης και στην επιδότηση του μισθολογικού κόστους έως δύο (2) βρεφονηπιοκόμων γιατα δύο(2) πρώτα έτη λειτουργίας των χώρων. Από την μεριά της η επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση λειτουργίας του χώρου φύλαξης για άλλα δύο (2) έτη.

Για τις επιχειρήσεις κατηγορίας 1 η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη ανέρχεται στα 106.400 ευρώ, ενώ για τις επιχειρήσεις κατηγορίας 2 η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη ανέρχεται αντίστοιχα στις 148.900 ευρώ.
Η αίτηση των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στη Δράση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής πλατφόρμας του Π.Σ. Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ChildcareUnits.yeka.gov.gr.

Στόχος του έργου είναι να διευρύνει το φάσμα των χώρων φύλαξης βρεφών ως ολοκληρωμένη υπηρεσία εντός του χώρου εργασίας, παρέχοντας άμεση υποστήριξη στους εργαζόμενους γονείς και στην κοινωνία. Οι χώροι φύλαξης βρεφών εντός των επιχειρήσεων ενισχύουν ενεργά τη συμμετοχή των εργαζόμενων γονέων και κυρίως των μητέρων, θωρακίζουν την ισότητα των φύλων στο χώρο εργασίας και στην οικογένεια, και συμβάλουν στην ευημερία των εργαζόμενων γονέων και των παιδιών τους.

Προηγούμενο Διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης με τίτλο «Διαβούλευση για την πρόταση νέου περιορισμού PFAS»

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ