Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια αλεύρων για κάλυψη αναγκών αρτοποίησης της 79 ΑΔΤΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ: Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ:Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023, ώρα 10:00
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:Τετάρτη 19 Απριλίου 2023, ώρα 10:00

Προηγούμενο Νέο Πρόγραμμα «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ