Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την προμήθεια γαλακτοκομικών, για κάλυψη αναγκών κατανάλωσης της 79 ΑΔΤΕ.

Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την προμήθεια γαλακτοκομικών, για κάλυψη αναγκών κατανάλωσης της 79 ΑΔΤΕ.

Προηγούμενο Ερωτηματολόγιο – συμμετοχή στην έρευνα με τίτλο Island Sustainable Tourism Action through Resilient SMEs ( I-STARS )

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ