Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός 79ΑΔΤΕ για τη προμήθεια εμφιαλωμένου νερού, αναψυκτικών και εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου.

Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός 79ΑΔΤΕ για τη προμήθεια εμφιαλωμένου νερού, αναψυκτικών και εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου. 

Έναρξη Ηλεκτρονικής Υποβολής: 21 Ιανουαρίου 2022

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: 9 Φεβρουαρίου 2022

Αποσφράγιση προσφορών: Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2022

 

Διαβάστε αναλυτικά για το Δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμός της 79ΑΔΤΕ

 

 

Προηγούμενο Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης – Δημοσίευση ΚΥΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ