Διαγωνισμοί από την 79 ΑΔΤΕ

1- Διαγωνισμοί -Συμβάσεις (Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Παγωτών)

2- Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Παγωτών για την Τροφοδοσία των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων – Στρ. Καταστημάτων της 79 ΑΔΤΕ «ΜΥΚΑΛΗ» (Νήσων Σάμου και Ικαρίας) ) 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρουσίαση ψηφιακού μηχανήματος έγχρωμη εκτύπωσης βαρέως τύπου από τη (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ