Διαγωνισμός για την προμήθεια Ελαιολάδου της 79 ΑΔΤΕ

Συνοπτικός δημόσιος διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε κάθε είδος ξεχωριστά, για την προμήθεια εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου για κάλυψη των αναγκών των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών της ΠΕ/79 ΑΔΤΕ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, στη ΛΑΦ Σάμου, την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020.

 

Προκήρυξη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Η επικαιροποιημένη λίστα των ΚΑΔ που εντάσσονται στα μέτρα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ