Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων από την Π.Ε Σάμου για τις ανάγκες αυτοκινήτων της και μηχανημάτων έργων της.

Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων από την Π.Ε Σάμου για τις ανάγκες αυτοκινήτων της και μηχανημάτων έργων της.

 

Η διακήρυξη έχει ανέβει και στο site της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο link : Περιφέρεια Β.ΑΙΓΑΙΟΥ-Διαγωνισμός Καυσίμων ΠΕ Σάμου

 

 

 

 

Προηγούμενο Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΒΝΣ ΣΑΜΟΥ”

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ