Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών καθαριότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών καθαριότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

 

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε Διακήρυξη διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών καθαριότητας (ΑΔΑΜ: 22PROC011849288, ΑΔΑ: ΨΗΞ3ΟΡ1Ι-93Κ, α/α ΕΣΗΔΗΣ: 180149)
Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η Τετάρτη, 4η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:00πμ.

Στην διάθεσή σας,

Με εκτίμηση,

Αγγελική Καρατζά
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού
Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8
ΤΚ 185 38 Πειραιάς
Τηλ: 213 2026844

Προηγούμενο Διοργάνωση από το Επιμελητήριο Σάμου σεμιναρίων Τεχνικού Ασφαλείας Γ΄ Κατηγορίας 20 και 22 Μαρτίου 2023 συνολικής διάρκειας 10 ωρών

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ