Διαδικασία επανέκδοσης Βεβαίωσης ΕΦΕΤ μετά από την επιτυχή εξέταση των καταρτιζομένων

Διαδικασία επανέκδοσης Βεβαίωσης ΕΦΕΤ μετά από την επιτυχή εξέταση των καταρτιζομένων.

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. υπ’ αριθμ. 202/14-07-2021 με ΑΔΑ ΨΟ7ΥΟΡ9Τ-Ο12, .για την επανέκδοση βεβαίωσης, σύμφωνα με την Υ.Α. 14708/10-08-2007 (ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007) και μετά από την επιτυχή εξέταση των καταρτιζομένων, η διαδικασία που θα ακολουθείται για την επανέκδοση θα είναι η εξής:

Βήμα 1: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΕΦΕΤ στα τηλέφωνα 2132145872-3, προκειμένου να διερευνηθεί από την Υπηρεσία μας ότι έχετε συμμετάσχει επιτυχώς σε εξετάσεις του ΕΦΕΤ. Εφόσον ενημερωθείτε από την Υπηρεσία μας, ότι διαπιστώθηκε η επιτυχής συμμετοχή σας στις εξετάσεις του ΕΦΕΤ, ακολουθείτε τα παρακάτω Βήματα 2 και 3.

Βήμα 2: Καταβολή χρηματικού ποσού ύψους 10€ σε ένα από τους κάτωθι λογαριασμούς IBAN:

ALPHA BANK: GR4701403490349002001000022
EUROBANK: GR7802602180000810201419155
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR5301101820000018200492470
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR0901710300006030151579670
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: GR3001000240000000000269563
Με αιτιολογία: «ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ, ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & ΑΦΜ»

Βήμα 3: Αποστολή αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@efet.gr αναφέροντας ως θέμα μηνύματος: ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ και ως κείμενο μηνύματος το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και το ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου με επισυναπτόμενη την απόδειξη πληρωμής του ανωτέρω ποσού σε μορφή pdf ή jpeg.

Κατόπιν επιβεβαίωσης κατάθεσης του ποσού, η βεβαίωση θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί στην αίτησή σας.

Προηγούμενο Ενημέρωση σχετικά με τα Ανώτατα ‘Ορια Υπολειμμάτων (Α.Ο.Υ.) της δραστικής ουσίας (δ.ο.) phosmet σε ελαιόλαδο και λοιπά μεταποιημένα προϊόντα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ