Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας χαρακτηρίζεται από τον προσδιορισμό στρατηγικών περιοχών παρέμβασης, ο οποίος βασίζεται στην ανάλυση των ισχυρών σημείων και των δυνατοτήτων της τοπικής οικονομίας και στην Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στην οποία συμμετέχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης είναι η “εκ των κάτω” διαδικασία εντοπισμού και ανάδειξης των κρίσιμων δραστηριοτήτων που συνδέουν την έρευνα και την καινοτομία με την οικονομική ανάπτυξη και την οικονομική ευημερία αξιοποιώντας τις ιδιαιτερότητες των νησιών μας.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου βοηθάει τους φορείς άσκησης πολιτικής να γνωρίσουν τόσο τις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων όσο και τους κλάδους που δείχνουν τη μεγαλύτερη δυναμική σε κάθε νησί.

Στο πλαίσιο της Περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, παραθέτουμε ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση, το οποίο απευθύνεται σε όλους τους συμμετέχοντες της
Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης και αφορά επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, φορείς πολιτικής, κοινωνία πολιτών. Στόχος του ερωτηματολογίου είναι να βοηθήσει τους φορείς
άσκησης πολιτικής να γνωρίσουν τόσο τις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων όσο και τους κλάδους που δείχνουν τη μεγαλύτερη δυναμική σε κάθε νησί.

Το ερωτηματολόγιο μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.office.com/r/7xYnQCfc12

 

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ «ΜΕΤΑΛΥΚΑΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑΛ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ