Διακήρυξη ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Καυσίμων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για το 2022.

Ο αύξων αριθμός  του διαγωνισμού στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) είναι ο 143148, ο ΑΔΑΜ της διακήρυξης 21PROC009553311 2021-11-17 και ο ΑΔΑ(διαύγεια): 6ΚΣΗΟΡ1Ι-ΛΤΟ.

Διαβάστε το διαγωνισμό πατώντας ΕΔΩ

 

 

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Π.Ε Σάμου και Ικαρίας.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ