Διακήρυξη παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου από 01.04.2022 έως και 31.03.2023

Δημοσιοποιήθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών καθαριότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με α/α: 155539.

Ο ΑΔΑΜ της διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. είναι 22PROC010052515 22-02-14 και ο ΑΔΑ στην Διαύγεια ΨΚΜΠΟΡ1Ι-Ο6Ω.

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00 πμ.

 

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Σάμου κυρίου Γεώργιου Κυριαζή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κο. Κώστα Σκρέκα με θέμα τις υπερβολικές υψηλές ανατιμήσεις στις χρεώσεις της ηλεκτρικής ενέργειας.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ