Διακήρυξη σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης KYT ΣΑΜΟΥ

Διακήρυξη σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης KYT ΣΑΜΟΥ

 

 

Προηγούμενο Ανακοίνωση – Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ