Διακήρυξη 2ου Επαναληπτικού Διαγωνισμού Καυσίμων 2022

Δημοσιοποιήθηκε η διακήρυξη του 2ου επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού καυσίμων κίνησης στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με α/α: 155469.

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00πμ.

Η ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή είναι 11:00 πμ, ομοίως την ίδια ημέρα.

https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/result_search_page.jspx

 

 

 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού

Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8

ΤΚ 18538 Πειραιάς

Τηλ: 2132026829-844-845

Προηγούμενο Επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Σάμου κυρίου Γεώργιου Κυριαζή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κο. Κώστα Σκρέκα με θέμα τις υπερβολικές υψηλές ανατιμήσεις στις χρεώσεις της ηλεκτρικής ενέργειας.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ