Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια αναλωσίμων του συνόλου των φωτοτυπικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Δευτέρα, 10-06-2024 και ώρα 14:00 μ.μ.

Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια αναλωσίμων του συνόλου των φωτοτυπικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Δευτέρα, 10-06-2024 και ώρα 14:00 μ.μ.

Προηγούμενο Ηλεκτρονικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων που θα διενεργηθεί στις 11 Ιουνίου 24 και από ώρα 09:00 έως 12:00 πμ.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ