Διερεύνηση δυνατοτήτων προώθησης του προτύπου του βιώσιμου τουρισμού μέσω της ανάπτυξης δικτύου/συνεργατικού σχηματισμού (Cluster). Η περίπτωση της Σάμου.

https://www.surveymonkey.com/r/?sm=PYaEHNxTT_2BaDvj6UGF9HVQ_3D_3D 

 

Προς κάθε ενδιαφερόμενο,

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

 

Επικοινωνώ μαζί σας, προκειμένου να συμβάλετε στην έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής μου εργασίας του προγράμματος “Βιώσιμη Ανάπτυξη”, του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει, μέσω εμπειρικής έρευνας, τη δυνατότητα δημιουργίας ενός δικτύου/συνεργατικού σχηματισμού (cluster) μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) για την ανάδειξη του προτύπου του βιώσιμου τουρισμού στη Σάμο.

Όλα τα στοιχεία που θα δηλώσετε είναι άκρως εμπιστευτικά, τα αποτελέσματα θα αναλυθούν ανώνυμα και τα στοιχεία θα παρατεθούν στο σύνολο ή σε υποσύνολα του δείγματος χωρίς να προβάλλονται οι απόψεις μεμονωμένων ατόμων. Η συνεισφορά σας κρίνεται πολύτιμη!

Ένας μέσος χρόνος για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι 15 λεπτά.

 

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση που αφορά στο ερωτηματολόγιο και την έρευνα ή συναντήσετε κάποια δυσκολία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον κ. Καραθανάση Ευάγγελο στο προσωπικό e-mail : karathanasise@gmail.com.

 

 

Υπεύθυνος ερευνητικής ομάδας: Σδράλη Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια.

 

 

Συμμετέχοντες στην έρευνα:

 

Καραθανάσης Ευάγγελος, Μεταπτυχιακός φοιτητής.

Μαλινδρέτος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής.

Σδράλη Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια.

Τσάρτας Πάρις, Καθηγητής.

 

 

Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο και τη συμμετοχή σας!

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Καραθανάσης Ευάγγελος

Μεταπτυχιακός φοιτητής 

 

Προηγούμενο Αποφάσεις εντάξεων έργων στις δράσεις «Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές» και «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» του ΕΠΑνΕΚ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ