«Διευκόλυνση της συμμόρφωσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τον GDPR και προώθηση της προστασίας δεδομένων από τον σχεδιασμό σε προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ (by Design)»

«Διευκόλυνση της συμμόρφωσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τον GDPR και προώθηση της προστασίας δεδομένων από τον σχεδιασμό σε προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ (by Design)»

 

Στο πλαίσιο του έργου η Αρχή θα διοργανώσει δύο ηλεκτρονικές ημερίδες, στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, με σκοπό να συζητηθούν τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων και να προσδιοριστεί επακριβώς το περιεχόμενο της εργαλειοθήκης συμμόρφωσης και ορθών πρακτικών για τις ΜΜΕ.

 

 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Workshops_SMEs_byDesign2021

Προηγούμενο Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια νωπών κρεάτων – πουλερικών για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων της 95 ΑΔΤΕ.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ