Δικαιολογητικά για την προεγγραφή στο Μητρώο του Επιμελητηρίου

Τα δικαιολογητικά για την προεγγραφή στα μητρώα του Επιμελητηρίου για την ατομική επιχείρηση είναι:

1.Ταυτότητα

2.Μισθωτήριο συμβόλαιο 

3.Στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό, κινητό, e-mail)

4.Συμπληρωμένα τα παρακάτω τρία (3) έντυπα:

 

Υπεύθυνη δήλωση

Έντυπο Συγκατάθεσης

Υπεύθυνη δήλωση – Εξουσιοδότηση.

 

* Μόλις πραγματοποιηθεί η έναρξη στη ΔΟΥ πρέπει να αποσταλεί στο Μητρώο του Επιμελητηρίου προς καταχώρηση και εγγραφή της επιχείρησης και στο ΓΕΜΗ.

 

 

Προηγούμενο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ