Δράσεις «Ίδρυση και Λειτουργία Τουριστικών ΜμΕ», «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» και «Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β’ Κύκλος» του ΕΠΑνΕΚ

 

«Ίδρυση και Λειτουργία Τουριστικών ΜμΕ»

«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

«Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο Αναθεώρηση του όρου «ΜΜΕ» (Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ