Δωρεάν Ενίσχυση Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών με Εξοπλισμό/Πιστοποιήσεις/Mentoring 2024

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διενεργεί για δέκατη συνεχή χρονιά Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.
Οι ενδιαφερόμενοι που δραστηριοποιούνται στους τομείς Αγροδιατροφής και Δημιουργικών Βιομηχανιών και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών για το έτος 2023 μεταξύ €20.000-€300.000, δύναται να λάβουν με τη μορφή ΔΩΡΕΑΣ: παραγωγικό εξοπλισμό ή/και υπηρεσίες πιστοποίησης, και επιπλέον επιχειρηματική καθοδήγηση, ύψους 9.500€.

Από το 2014 μέχρι σήμερα 170 επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί έχουν λάβει παραγωγικό εξοπλισμό, πάνω από 20 επιχειρήσεις πιστοποιήθηκαν, τα μέλη 19 αγροτικών συνεταιρισμών εκπαιδεύτηκαν στην ασφαλή διαχείριση τροφίμων, ενώ οι ιδιοκτήτες 56 μικρών επιχειρήσεων ενισχύθηκαν επιπλέον του εξοπλισμού και με επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring).

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης είναι η Κυριακή 16 Ιουνίου 2024.
Η αίτηση αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας χωρίς δικαιολογητικά, μόνο με τη λίστα των κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ) του ενδιαφερόμενου.
Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ», καθώς στην ιστοσελίδα του Οργανισμού ΑΠΟΣΤΟΛΗ www.mkoapostoli.gr (ενότητα «Η Δράση μας» / «Προγράμματα» / «Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών»).
Διευκρινίσεις και υποβολή των αιτήσεων μέσω email στις διευθύνσεις: t.galdara@mkoapostoli.gr και e.kiousis@mkoapostoli.gr

 

Πρόγραμμα ενίσχυσης
Αίτηση συμμετοχής

Προηγούμενο Πρόσκληση υποβολής προσφοράς 03/24 για την προμήθεια ειδών παγωτού – 111ΠΜ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ