Εγχειρίδια για τη Δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» του ΕΠΑνΕΚ

Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες και συγκεκριμένα:

1. Εγχειρίδιο υποβολής Δράσης Λογιστών

2. Εγχειρίδιο Εγγραφής-Εισόδου στο ΠΣΚΕ Λογιστών

 

 

Προηγούμενο Παράταση Υποβολής Αιτήσεων στα TABLE OLIVES TROPHY και OLIVE OIL TROPHY. Δηλώστε ΤΩΡΑ Συμμετοχή!

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ