Ειδικό Μητρώο Αργυροχρυσοχόων

Σύμφωνα με την Αγορανομική Διάταξη 14/1989 στο Ειδικό Μητρώο Αργυροχρυσοχόων του Επιμελητηρίου εγγράφονται οι κατασκευαστές κοσμημάτων από χρυσό και ασήμι.

 

Το Επιμελητήριο Σάμου χορηγεί στους Αργυροχρυσοχόους κωδικό αριθμό ταυτότητας κατασκευαστή, με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι σφραγίζουν με μεταλλική σφραγίδα όλα τα κοσμήματα που κατασκευάζουν. Η έγκριση χρησιμοποίησης της σφραγίδας υπόκειται σε ανά τριετία ανανέωση.

 

 

1. Διαδικασία εγγραφής στο ειδικό μητρώο Αργυροχρυσοχόων

 

•Υποβολή Αίτηση Χορήγησης κωδικού αριθμού

•Υποβολή Αίτησης Έγκρισης για την χρησιμοποίηση της σφραγίδας, η οποία συνοδεύεται από αποτυπώματα της σφραγίδας 

 

 

2. Διαδικασία ανανέωσης στο ειδικό μητρώο Αργυροχρυσοχόων

 

•Υποβολή Αίτησης Ανανέωσης μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του καθορισμένου για ανανέωση ημερολογιακού έτους

•Αποδεικτικά στοιχεία περί της κατασκευαστικής ή εισαγωγικής δραστηριότητάς σας (π.χ. φωτοτυπίες τιμολογίων αγοράς πρώτης ύλης)

 

 

3. Διαδικασία διαγραφής από το ειδικό μητρώο Αργυροχρυσοχόων

 

•Υποβολή Αίτησης Διαγραφής

•Επιστροφή σφραγίδας στο Επιμελητήριο Σάμου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδιακασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης Διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή/τών υγρών καυσίμων κίνησης, για τις ανάγκες Δασοπροστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ