Εικονικό σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα πρόσβασης στις Αγορές (Access2Markets), στις 14 Απριλίου 2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταξύ των άλλων πρωτοβουλιών που ανέλαβε πρόσφατα στο πλαίσιο της εμπορικής στρατηγικής της, έχει προγραμματίσει να πραγματοποιήσει μια σειρά εικονικών (virtual) εκπαιδευτικών σεμιναρίων (workshop), με τίτλο: “Εκπαίδευση των εκπαιδευτών” (Train the Trainers). 

Ήδη μέχρι σήμερα, αρκετές χώρες–μέλη της ΕΕ έχουν επωφεληθεί από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.  

Για την Ελλάδα, η διεξαγωγή σεμιναρίου αυτής της μορφής έχει προγραμματιστεί στις 14 Απριλίου 2021, ώρες 09.00-13.00, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματικοί φορείς και εξαγωγικοί οργανισμοί να ενημερωθούν στην ελληνική γλώσσα, αναλυτικά πάνω στα πρακτικά ζητήματα και στις νέες δυνατότητες πληροφόρησης που προσφέρει η διαδικτυακή πύλη (Web portal), Access2Markets. 

Η αίτηση εγγραφής στο σεμινάριο, καθώς και σχετική ενημέρωση έχει αναρτηθεί στο σύνδεσμο της Ευρ. Επιτροπής:  

 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/events-access2markets 

 

 

Αγγελος Βούρβαχης 

Υπουργείο Εξωτερικών

Γεν Δ/νση ΔΟΕΠ

Δ/νση ΕΠΠΔΟΣ

Τμήμα Αξιοποίησης Εμπορικών Συμφωνιών 

τ/φ: 2103286039, avourvachis@mnec.gr

 

Προηγούμενο Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΒΝΣ ΣΑΜΟΥ”

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ