Εικονικό σεμινάριο (Virtual workshop) με τίτλο: “TRAIN THE TRAINERS” (“ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ”),τη Τετάρτη 14 Απριλίου 2021

Εικονικό σεμινάριο (Virtual workshop) με τίτλο: “TRAIN THE TRAINERS” (“ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ”), έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε 11 χώρες-μέλη (Γερμανία, Αυστρία, Ιρλανδία, Ρουμανία, Ολλανδία, Δανία, Ουγγαρία, Φινλανδία, Γαλλία, Βουλγαρία, Τσεχία) και την ΤΕΤΆΡΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 πραγματοποιείται και στη χώρα μας, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΩΡΕΣ 09.00’–13.00’, προκειμένου οι εξαγωγικοί φορείς να ενημερωθούν από πρώτο χέρι για τις νέες δυνατότητες και τα πρακτικά ζητήματα που προσφέρει η διαδικτυακή πύλη ACCESS 2 MARKETS.

Αίτηση εγγραφής στο σεμινάριο, καθώς και σχετική ενημέρωση είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο:

HTTPS://TRADE.EC.EUROPA.EU/ACCESS-TO-MARKETS/EN/CONTENT/EVENTS-ACCESS2MARKETS

 

 

 

Προηγούμενο Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ