ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΜΕΣΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΜΕΣΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΡΙΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Το Επιμελητήριο Σάμου ενημερώνει τα μέλη του, ότι ανατέθηκε στην επιχείρηση Ανδρέας Τσιρίγος του Δημητρίου η είσπραξη συνδρομών του Επιμελητηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στην υπηρεσία Μητρώου του Επιμελητηρίου Σάμου, Π. Κουντουριώτη 19, στην πόλη της Σάμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 2273087977 και 2273087971 και στα e-mail: lpapadimitriou@samcci.ondsl.gr και gporioti@samcci.ondsl.gr.

Προηγούμενο Έγκριση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» και του Οδηγού εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ