Εκδηλώσεις από τη Βελγική Πρεσβεία στην Αθήνα (2-4 Μαΐου 2022) για την ενίσχυση της συνεργασίας ελληνικών και βελγικών επιχειρήσεων γύρω από τους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας-ΑΠΕ, της Κυβερνοασφάλειας και Καινοτομίας

Ενόψει της επικείμενης επίσημης επίσκεψης του Βασιλιά του Βελγίου στην Αθήνα (2-4 Μαΐου 2022), προγραμματίζονται εκδηλώσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

Η εν λόγω πρωτοβουλία ανήκει στα δύο εμπορικά τμήματα της Πρεσβείας του Βελγίου και στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας ελληνικών και βελγικών επιχειρήσεων γύρω από τους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας-ΑΠΕ, της Κυβερνοασφάλειας και Καινοτομίας καθώς και της εφαρμογής αναδυόμενων Ψηφιακών Τεχνολογιών στον χώρο της αρχαιολογίας και των μουσείων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έρθουν σε απ’ ευθείας επικοινωνία με τους αρμόδιους διοργανωτές, στις κάτωθι διευθύνσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου:

athenes @ awex-wallonia.com και freya.gikas@fitagency.com

 

 

 

Προηγούμενο Αναβολή της σημερινής (17/03/2022) ενημερωτικής εκδήλωσης της ΕΛΑΝΕΤ και της εταιρείας PROSVASIS SA για την παρουσίαση της νέας Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Λογιστών – Φοροτεχνικών» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ