ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ (Certificate of Origin)

Τα Πιστοποιητικά Καταγωγής χορηγούνται από τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια του τόπου που εδρεύουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Είναι απαραίτητα, ως αποδεικτικά καταγωγής των εμπορευμάτων στις χώρες εισαγωγής τους.

 

Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

 

Για τα μέλη του Επιμελητηρίου Σάμου: Να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο Επιμελητήριο.

Για μέλη άλλων Επιμελητηρίων που πιθανόν θελήσουν να θεωρήσουν Πιστοποιητικά Καταγωγής στο Επιμελητήριο, χρειάζεται βεβαίωση ότι είναι μέλη στο αντίστοιχο Επιμελητήριο και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις σ’ αυτό.

 

ΙΙ. ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

 

Τα έντυπα των Πιστοποιητικών Καταγωγής χορηγούνται από την αρμόδια Υπηρεσία του Επιμελητηρίου.

Είναι σε τρία (3) αντίτυπα (ΑΙΤΗΣΗ – ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ – ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ), πανομοιότυπα, αλλά διαφορετικού χρώματος.

Συμπληρώνονται από τον εξαγωγέα σε γραφομηχανή ή σε Η/Υ, σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατά προτίμηση αγγλικά) και υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας προς θεώρηση ως εξής:

 

α) Ένα (1) Πρωτότυπο

β) Μία (1) Αίτηση και

γ) Ένα ή και περισσότερα αντίγραφα, ανάλογα με το αίτημα του ενδιαφερομένου.

 

Δεν πρέπει να έχουν διορθώσεις (σβησμένες λέξεις, διπλογραμμένες κ.λ.π.)

Κάθε μεταβολή πρέπει να ελέγχεται και να επικυρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Επιμελητηρίου που το έχει θεωρήσει.

Την αίτηση υπογράφει και σφραγίζει ο υπεύθυνος της εξαγωγικής επιχείρησης.

 

1. WORD ΑΙΤΗΣΗ

2. WORD Πιστοποιητικό καταγωγής  (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1.)

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Επιστολή Προέδρου Επιμελητηρίου Σάμου κου Γ. Κυριαζή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας κο. Π. Κουρουμπλή

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ