Ενημέρωση από τη Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος σχετικά με τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία, ανά κατηγορία δραστηριότητας, υποχρέωση εγγραφής τους στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) και στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος ενημερώνει τις Επιχειρήσεις-Μέλη όλων των Επιμελητηρίων της χώρας σχετικά με τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία, ανά κατηγορία δραστηριότητας, υποχρέωση εγγραφής τους στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) και στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), ειδικότερα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο του αυτοκινήτου.

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος σε συνεργασία με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) μπαταριών μόλυβδου οξέων «Re-Battery ΑΕ», δημιούργησε και μας απέστειλε – προς ενημέρωση των Μελών μας – Ειδική Έκδοση, η οποία αφορά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή και τη διαδικασία ένταξης των Επιχειρήσεων στα συγκεκριμένα μητρώα, τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το ισχύον νομικό πλαίσιο και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Η υποχρέωση εγγραφής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αφορά:

Στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) παραγωγούς / εισαγωγείς συσσωρευτών μόλυβδου οξέος που διαθέτουν για πρώτη φορά και κατ’ επάγγελμα στην αγορά, συσσωρευτές, συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι ενσωματωμένοι σε συσκευές ή οχήματα, ανεξαρτήτως της χρησιμοποιούμενης τεχνικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως επικοινωνίας.

Στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), με παράλληλη υποχρέωση υποβολής ετήσιας έκθεσης, «συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών)», που ανήκουν στην υποομάδα «συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων» (της 9ης Ομάδας της Υπουργικής Απόφασης 1958/12), τα οποία υπάγονται και οφείλουν να τηρούν τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικές πληροφορίες.

 

 

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Πρόσκληση για είσπραξη συνδρομών

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ