Ενημέρωση από το Επιμελητήριο

Αγαπητά μέλη,

 

Όσοι έχετε τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις σας προς το Επιμελητήριο μετά την 31/03/2022 και λάβετε ειδοποίηση πληρωμής, παρακαλείστε όπως επικοινωνείτε με το Μητρώο του Επιμελητηρίου στα τηλέφωνα 2273087971 και 2273087977.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

 

Από τη διεύθυνση

 

 

 

Προηγούμενο Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα για την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο ΓΕΜΗ.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ