Ενημέρωση από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την εφαρμογή του καν. (ΕΕ) 305/2011 και του π.δ. 57/2010 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά των πορτών για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και στάθμευσης.

Ενημέρωση από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την εφαρμογή του καν. (ΕΕ) 305/2011 και του π.δ. 57/2010 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά των πορτών για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και στάθμευσης.

Προηγούμενο ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 9/2023 για υποβολή προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού εργασίας για τις εγκαταστάσεις όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου και Ικαρίας, για τρία (3) έτη.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 19
Τ.Κ.: 831 00

Πόλη: Σάμος

Copyright © 2021 Powered by Knowledge A.E

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ